Ürituste loetelu

Lagedi puhkebaasi ajalugu

 

1962. aastal algatas tollane SVK esimees Johannes Laidvere puhkekodu küsimuse arutelu sooviga, et spordiveteranidel avaneksid eriti suvel puhkamise võimalused vastuvõetavatel tingimustel.

Juhatuse koosolekutel ja klubiõhtutel kiideti puhkekodu asutamine heaks. Küsimusse võis tulla ainult mõne sobiva hoone ostmine mõnes sobivas kohas veekogu lähedal, et puhkajatel oleks võimalik supelda. Algas vastava koha ja hoone otsimine.

1965. aastal lahenes puhkekodu ostmise küsimus. Pikemate otsimiste järgi leiti küllaltki sobiv hoone Kohtla-Järve rajoonis, Lohusuus Lagedi külas kolhoos "Laine"maa-alal Peipsi järve kaldal.

Sealne taluhoone – 4 tuba ja köök ning erihoonena ait olid parimad kõigist seni ülevaadatud hoonetest. Hoone oli omaniketa. Omanik Osvald Lepp elas Tartus. Ostu-müügileping sõlmiti TSK esimehe J.Laidvere ja O.Lepa vahel märtsis Jõhvi notari juures.

Klubi oli saanud puhkekodu omanikuks. Puhkekodu tõi kaasa palju töid ja küsimusi. Koguti raha liikmetelt ja asutustelt, tuli teostada esijoones maja seesmist remonti, korrastada ümbrust. 1965.a. kevadel sõideti ligi 10 korda bussitäie veteranidega kohale korrastustöid tegema. Teatud korrastustööde järgi avati puhkekodu pidulikult juunis 1965. rohkearvuliste veteranide ja kohalike elanike osavõtul. Puhkekodu suudeti sisustada vähemalt rahuldavalt, kuna veteranid annetasid vajalikku mööblit – voodeid, laudu, sööginõusid, tööriistu jne. Annetati ka raha, näiteks aseesimees F.A.Palm oma pere liikmetega.

Esimesel suvel leidis puhkekodu üsna rohket kasutamist. Töötati välja puhkekodu kasutamise kodukord. Sügisel viidi maja talvekorda, ent järgmisel kevadel ootasid ees uued ülesanded nagu uue kaevu tegemine, tara püstitamine, maja välimuse kohendamine jne.

 

Kirja pannud esimene SVK
(tollane TSK-Tartu Spordiveteranide Klubi) esimees Johannes Laidvere

Hinnakiri

Tartu SVK liikmetele, nende abikaasadele ja lastele
alates 10a (noorematele SVK liikmete lastele tasuta)

2 eurot ööpäev

Mitteliikmed ja külalised

4 eurot ööpäev

Lapsed (kuni16a) ja õpilased (õppelaagritest osavõtjad) 

2 eurot ööpäev

Telkimine territooriumil SVK liikmele (1-2 in)

1 euro väike telk

Telkimine mitteliikmele ja külalisele

2 eurot väike telk

Telkimine teritooriumil SVK liikmele, suur telk (3-...)

2 eurot telk

Telkimine mitteliikmele ja külalisele, suur telk (3-...)

3 eurot

Sauna kasutamine

kokkuleppel

Voodipesu laenutus

2 eurot komplekt

Tartu Spordiveteranide Koondise puhkebaas asub Tartust Narva suunas sõites 70. kilomeetril Ida-Virumaal Lohusuu alevikus Lagedi tee 19. Lagedi bussipeatuse juurest paremale, Peipsi järve suunas pöörates 300 meetrit


Vaata Tartu SVK Lagedi puhkebaas suuremal kaardil

Tartu Spordiveteranide Koondise
Lagedi puhkebaasi
kodukord
 

Tartu SVK Lagedi puhkebaas on loodud 1965. aastal. Sellest ajast alates on puhkebaasi korras hoitud ja hooldatud koondise liikmete poolt ühiskondlikus korras.

Puhkebaas on mõeldud Tartu SVK liikmetele, nende külalistele ja kohalikele inimestele aktiivse vaba aja veetmiseks ja puhkamiseks Peipsi järve ääres.

Puhkebaasi tegevust juhib ja koordineerib puhkebaasi juhatus koosseisus:

Esimees
Aseesimees
Liikmed


Ilmar Mathiesen
Jüri Lätt
Kaidi Forostovets
Heikki Ots

Kuperjanovi 4-4, Tartu
Ilmatsalu 12-17, Tartu
Lohusuu alevik, Avinurme tee 71
Kreutzwaldi 12-1, Tartu

56 153 298
55 638 330
53 522 380
50 54 308

Puhkebaas tegutseb 1.juunist kuni 1.septembrini. Sel ajal on puhkebaasis valvel juhatuse poolt määratud administraator, kes lahendab kõik sellel ajal üleskerkivad küsimused.

Muul ajal on puhkebaasi võimalik kasutada vastavalt kokkuleppele puhkebaasi juhatusega.

Puhkebaasi peahoone esimesel korrusel on kasutamiseks 3 köetavat tuba, üldruum, eeskoda ja köök koos sahvriga. Teisel korrusel paiknevad 2 mitteköetavat tuba.

Kõrvalhoones (ait) esimesel korrusel on kolm mitteköetavat tuba, saun ja töötuba. Teisel korrusel paikneb 2 tuba ja köök.

Kõrvalhoone kõrval on garaaž, puukuur, kalastajate inventari kuur ja kuivkäimla.

Puhkebaasis on 10 eluruumi 33 magamiskohaga.

Puhkebaasi hooldus- ja majanduskulude katteks on puhkebaasi kasutajatele kehtestatud järgmised

tasumäärad

Tartu SVK liikmetele, nende abikaasadele ja lastele alates 10a (noorematele SVK liikmete lastele tasuta)
Mitteliikmed ja külalised
Lapsed (kuni16a) ja õpilased (õppelaagritest osavõtjad)
Telkimine territooriumil SVK liikmele (1-2 in)
Telkimine mitteliikmele ja külalisele
Telkimine teritooriumil SVK liikmele, suur telk (3-...)
Telkimine mitteliikmele ja külalisele, suur telk (3-...)
Sauna kasutamine
Voodipesu laenutus

2 eurot ööpäev

4 eurot ööpäev
2 eurot ööpäev
1 euro väike telk
2 eurot väike telk
2 eurot telk
3 eurot
kokkuleppel
2 euro komplekt

Puhkebaasi kasutamise eest ülekandega maksmisel tuleb eelnevalt esitada garantiikiri

Puhkebaasi kasutaja k o h u s t u s e d :

1.Puhkebaasi saabuja peab ennast kirja panema registreerimisraamatusse. Baasist lahkumisel tuleb tasuda kohapeal oldud päevade ja kasutatud teenuste eest baasi administraatorile või kanda raha Tartu Spordiveteranide Koondise arveldusarvele 1120072823 Swedbank`is. Kui ei ole eelnevalt esitatud garantiikirja ülekandega tasumise kohta, tuleb ülekanne teha enne puhkebaasist lahkumist, et teenuse pakkujal oleks tasumise kontrollimise võimalus.

2.Baasi kasutajad peavad heaperemehelikult ümberkäima baasi inventariga ja hoidma nende käsutuses olevates ruumides puhtust ja korda.

3.Lõhutud inventari ja lauanõude eest tuleb tasuda nende tegelik hind või asendada samaväärsega.

4.Kalade puhastamist tuleb teha ainult suitsuahju juures. Kalarapped matta selleks ettenähtud kohta.

5.Lõket teha (põletada puitmaterjali) võib ainult suitsuahju juures asuval lõkkeplatsil.

6.Puhkebaasist lahkumise eel tuleb kasutuses olnud ruumid ja eriti köök korda teha. Ruumide võtmed tuleb üle anda baasi administraatorile.

7.Iga puhkebaasis viibija teeb päevas ühe tunni ühiskondlikult kasulikku tööd (puude lõhkumine, saagimine, ümbruse korrastamine jms.).

8.Puhkebaasi kodukorra ja puhkebaasi juhatuse liikmete korralduste mittetäitmise korral võib baasi kasutaja kaotada õiguse puhkebaasis viibimiseks.

 

Kinnitatud
SVK juhatuse koosolekul
26.mai 2014.a.

Heikki Ots
Tartu Spordiveteranide Koondise
juhatuse esimees
    

Veel artikleid...

Alamkategooriaid