Juhend

Kergejõustik ajakava

   

                                                                          

EESTI SEENIORISPORDI JA SPORDIVETERANIDE LIIDU

53. SPORDIMÄNGUDE

JUHEND

 1. Eesmärk

Spordimängude  eesmärgiks on propageerida sporti ja tervislikku eluviisi, pakkuda veteransportlastele võistlusvõimalusi. Edendada sõprussidemeid liikmeskonna ühenduste vahel. Selgitada spordimängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel: kergejõustikus, võrkpallis, tänavakorvpallis, mälumängus, petankis ja discgolfis 

 1. Aeg ja koht
  ESL 53. Spordimängud viiakse läbi 8.-9. augustil 2020.a. Võru linna ja Võru valla spordiväljakutel.

Ajakava

Laupäev, 8. august

8.30 – 9.30      Infomaterjalide kättesaamine             Võru Spordikeskus

9.30                 Esindajate koosolek                            Võru Spordikeskus

10.30               Kogunemine rongkäiguks                   Võru Spordikeskus

11.00               Spordimängude avamine                    Võru Spordikeskuse staadion

11.45               Pendelteatejooks                                 Võru Spordikeskuse staadion

12.00               Kergejõustik                                       Võru Spordikeskuse staadion

12.30               Võrkpall                                              Võru Võrkpalliklubi välisväljakud 

                        Petank                                                 SK Küti petankiväljak Roosi tänaval

13.00               Korvpall                                              Parksepa Keskkooli välisväljak/Kreutzwaldi       Kooli välisväljak

20.00                Võru abilinnapea ja Võru Valla 

           volikogu esimehe vastuvõtt                  Võru

21.00                Puhkeõhtu                                           Võru Kreutzwaldi Kooli aula

Pühapäev, 9. august

10.00               Kergejõustik                                       Võru Spordikeskuse staadion

                        Võrkpall                                              Võru Võrkpalliklubi välisväljakud

                        Mälumäng                                           Võru Kreutzwaldi Kooli aula

11.00               Discgolf                                              Võru-Kubija discgolfirada

16.00               Spordimängude lõpetamine                Võru Spordikeskuse staadion

            

 1. Korraldamine 

Spordimänge korraldab Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit koostöös Võru Spordiveteranide Koondise, Võrumaa Spordiliidu, Võru Vallavalitsuse ja Võru Linnavalitsusega.

Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.

 

 1. Osavõtjad 

  1. Mängudel võivad osaleda kõik veteransportlased, kes on sündinud 1985. aastal ja varem. 

  2. Kergejõustiku vanusegruppi kuulumist arvestatakse sünnikuupäeva järgi.

  3. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

 

 1. Paremusjärjestuse selgitamine

Piirkondlikel organisatsioonidel lähevad arvesse kõik mängude  kavas olevate spordialade võistkondlikud kohapunktid. Meeste ja naiste võrkpalli ning meeste ja naiste korvpalli piirkondlik paremusjärjestus selgitatakse 3 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Spordialade kohapunktide arvestus: I koht – 30 punkti; II koht – 27 punkti; III koht – 25 punkti; IV koht – 24 punkti, jne.. Punktide võrdsuse korral on määravaks kõrgemate kohtade arv. Kui ka siis on seis võrdne, saab  määravaks parem koht kergejõustikus.

I grupp                                               II grupp

 

Tallinna SVK                         Järvamaa SL

Tartu SVK                                         Läänemaa SL

Lääne –Virumaa SVK                      Jõgeva SVK

Ida –Virumaa SVÜ                           Valgamaa SVS

Pärnumaa SVK                                 Rapla SVK

Narva SVK                                        Saaremaa SL

Viljandi SVK                                     Võru SVK

 

 1. Spordialade kava                                       Toimumiskoht

    

-       Kergejõustik                                       Võru Spordikeskuse staadion

-       Korvpall naised                                   Võru Kreutzwaldi Kooli välisväljak

-       Korvpall mehed                                  Parksepa Keskkooli välisväljak

-       Võrkpall naised                                   Võru Võrkpalliklubi võrkpalliplatsid, Kreutzwaldi tn 16

-       Võrkpall mehed                                  Võru Võrkpalliklubi võrkpalliplatsid, Kreutzwaldi tn 16

-       Mälumäng                                           Võru Kreutzwaldi Kooli aula

-       Petank                                                 SK Küti petankiväljakud (Roosi tänav)

-       Discgolf                                              Võru-Kubija discgolfirada

                              

 1. Kergejõustik
  Võistkonna suurus on piiramatu. Võisteldakse 11 vanusegrupis. Vanusegrupp määratakse sünnikuupäeva järgi.

Naised: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90+

Mehed: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90+

Programmis on järgmised alad:

VÕISTLUSALAD                         NAISED                     MEHED

60m                                      60,65,70,75,80,85,90+            60,65,70,75,80,85,90+

100m                                    35,40,45,50,55                        35,40,45,50,55

400m                                    60,65,70,75,80,85,90+

800m                                                                                    60,65,70,75,80,85,90+

1500m                                  35,40,45,50,55                        

3000m                                                                                  35,40,45,50,55

Paigalt kaugushüpe           60,65,70,75,80,85,90+            60,65,70,75,80,85,90+

Kaugushüpe                       35,40,45,50,55                        35,40,45,50,55

Kuulitõuge                          Kõik vanusegrupid               Kõik vanusegrupid

Kettaheide                          Kõik vanusegrupid               Kõik vanusegrupid

Odavise                               Kõik vanusegrupid               Kõik vanusegrupid

Kaugushüppes ja heitealadel on igal võistlejal 4 katset. 

Pendelteatejooksu võistkonna koosseis: 5 naist (35,40,45,50,55) ja 5 meest (35,40,45,50,55). Vanema vanusegrupi võistleja võib võistelda nooremas vanusegrupis. Jooksu alustavad noorima vanusegrupi naisjooksjad ning lõpetavad vanima vanusegrupi meesjooksjad. Pendelteatejooks toimub staadionimurul (ilma naelkingadeta) pärast avamist. 

Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks:

liidetakse 40 parema tulemuse ja pendelteatejooksu kohapunktid. Ühel võistlejal võib võistkonna arvestusse minna kuni 4 paremat tulemust, mis eelregistreerimisel on ära märgitud.

Kohapunktid iga vanusegrupi kõikidelt aladelt: I koht 14 punkti, II koht 12 punkti, III koht 10 punkti, IV koht 9 punkti, jne… 12. koht ja järgnevad kohad annavad 1 punkti. Pendelteatejooksus on koefitsiendiks 2.

Punktide võrduse korral on määravaks parem koht pendelteatejooksus.

Peakohtunik Helju Rakaselg

 

        2.   Võrkpall 
              Võistlused toimuvad kahes vanusegrupis meestele ja naistele.

Naised: I grupp N35+ (sündinud 1985 ja varem); II grupp N50+ (sündinud 1970 ja varem)

Mehed: I grupp M35+ (sündinud 1985 ja varem); II grupp M55+ (sündinud 1965 ja varem)

Iga esindus võib võistelda ühe võistkonnaga vanuseklassi kohta (kokku 4 võistkonda). Piirkondlik järjestus selgitatakse 3 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel. Iga vanusegrupi võitja saab 14 punkti, II koht 12 punkti, III koht 10 punkti, IV koht 9 punkti, jne.. Punktide võrdsuse korral on määravaks kõigi osalenud võistkondade suurem esi- või paremate kohtade arv.

Võistkonna suuruseks on 8 mängijat + treener.

Võistluste läbiviimise süsteem otsustatakse pärast eelregistreerimist. Kui vanusegruppi registreerub vähem kui 3 võistkonda, siis vanusegrupid liidetakse või võistlust ei toimu.
Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3. geim 15 punktini (2 punktise vahega).
Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti kehtivatele võistlusmäärustele. Võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall. Vihmase ilma korral mängitakse rannavõrkpalli  pallidega. Kohamängud toimuvad teisel võistluspäeval (selgub pärast registreerimist!)

Peakohtunik Triin  Ojasoo 

 

3.   Petank
      Segatrio, võistkonna suurus kuni 4 mängijat (3+1 varumängija); korraga väljakul 3                       mängijat, nendest 1 naine. Lubatud on üks vahetus mängus. 

Kasutada võib ka harrastuskuule.

Iga maakond võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võistlussüsteem selgub peale võistkondade eelregistreerimist. 

Peakohtunik Jaan Lüitsepp

4.   Tänavakorvpall (3x3) 

Võistlused toimuvad kahes vanusegrupis meestele ja naistele.

Naised: I grupp N35+ (sündinud 1985 ja varem); II grupp N45+ (sündinud 1975 ja varem)

Mehed: I grupp M35+ (sündinud 1985 ja varem); II grupp M50+ (sündinud 1970 ja varem)

Iga esindus võib võistelda kahe naiskonna ja kahe meeskonnaga (kokku 4 võistkonda). Piirkondlik järjestus selgitatakse 3 parema võistkonna kohapunktide liitmise teel. Iga vanusegrupi võitja saab 14 punkti, II koht 12 punkti, III koht 10 punkti, IV koht 9 punkti, jne.. Punktide võrdsuse korral on määravaks kõigi osalenud võistkondade suurem esi- või paremate kohtade arv.

Võistkonna suuruseks on 4 mängijat.

Võistluste läbiviimise süsteem otsustatakse pärast eelregistreerimist. Kui vanusegruppi registreerub vähem kui 3 võistkonda, siis vanusegrupid liidetakse.

Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt võistlus-määrustele. Kahe võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng. Kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavahelistes mängudes kogutud punktide summa, seejärel omavahelistes mängudes visatud ja endale visata lastud korvide keskmine punktisuhe, selle võrdsuse korral turniiril saavutatud keskmine punktisuhe kõiki mänge arvestades.

Mängud toimuvad Võru Kreutzwaldi Kooli välisväljakutel ja Parksepa Keskkooli välisväljakutel.  Vihmase ilma korral võimlas.

Peakohtunik Alar Kõiv

5.  Discgolf

Iga piirkondlik esindus võib võistelda ühe võistkonnaga.

Võistkonna suuruseks on 4 seeniorsportlast, kellest vähemalt üks on naisvõistleja. Mängitakse üks võistlusring 18 korviga rajal. Võistlused viiakse läbi eraldi individuaalvõistlusena meestele ja naistele. Täpsem võistlussüsteem selgub pärast eelregistreerimist, ka korvide arv!

Discgolfi kettad on igal mängijal endal.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kahe parema mehe ja parima naise tulemuste kohapunktid. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht - 30 punkti, II - 28 punkti, III - 26 punkti, IV koht. – 25 punkti, jne… 28. koht ja järgnevad kohad annavad 1 punkti. Kohapunktid: I koht 14 punkti, II koht 12 punkti, III koht 10 punkti, IV koht 9 punkti jne.. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Peakohtunik  Rivo Kuusik

6.  Mälumäng

Iga piirkondlik esindus võib võistelda ühe võistkonnaga.

Võistkonna suuruseks on 4 mängijat.

Mälumängus esitatakse võistkondadele 40 küsimust, mis antakse lauda kirjalikult 5 kaupa. Küsimused on jaotatud kaheks suureks alateemaks: 25 küsimust spordist ja 15 küsimust varia - teemadel. Vastamisaega 5 küsimusele on 7 minutit. Vastused esitatakse kirjalikult. Vaheaeg tehakse mängus peale 20-ndat küsimust. Vastuste punktiskaala on 2, 1, 0. Kui 40 küsimust ei selgita paremusjärjestust I – III kohani, esitatakse 3 lisaküsimust. Kui ka siis ei selgu paremusjärjestus, jätkatakse küsimuste ühekaupa esitamist.

Peakohtunik Ülar Lauk

 1. Protestid ja muud sanktsioonid

Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele. 
Protesti esitamisega tasutakse 20 EUR, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse. Protesti lahendab žürii, kuhu kuuluvad spordimängude peakohtunik, ala peakohtunik ning sportmängude peasekretär. Žürii otsus edasikaebamisele ei kuulu!

 

 1. Autasustamine

  1. Spordialadel esikohale tulnud võistkondi autasustatakse ESL-i rändauhinnaga ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomiga.

  2. Spordialadel esikolmikusse tulnud võistlejaid autasustatakse medaliga.

  3.  

 

 1. Registreerimine
  Spordimängudel osalemine eeldab eelregistreerimist. Eelregistreerimine alade kaupa tuleb teha elektrooniliselt hiljemalt 20. juuliks 2020.a.  ette antud vormil e-posti aadressile:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Nimeline registreerimine tuleb teha etteantud vormil võistkonna esindaja poolt hiljemalt 

31. juuliks 2020.a. e-posti aadressile:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Registreerimislehel märkida ära kindlasti võistleja sünniaasta (kergejõustikus ka sünnikuupäev) ning võistkonna esindaja nimi, e-posti aadress ja kontakttelefon.

 1. Majandamine

Sportmängude osalustasu on 8.00 eurot ühe võistleja kohta, mis tuleb tasuda Võru Spordiveteranide Koondise arveldusarvele 4. augustiks 2020.a. esitatud arve alusel. 

Alates 5. augustist on osalustasu 10 eurot. Võistluspäeva (8. august) hommikul registreerunutele on osalustasu 12.00 eurot, mis tuleb tasuda sularahas sekretariaati. 

Osalustasu mitte tasunud võistkondi ja sportlasi võistlema ei lubata. Sportmängudest osavõtjate transpordi, toitlustuse ja majutuse kulud tasub lähetav organisatsioon.

 1. Toitlustamine ja majutus 

  1. Toitlustab Jaagumäe Toidukeskus. Lõuna tuuakse staadionile, õhtu ja hommikusöök toimub Jaagumäe Toidukeskuses , Koidula 7,  järgmistel aegadel ja hinnaga:    

8.08              13.30 - 16.00   lõunasöök                    3,90 EUR
8.08.             18.00 - 20.00   õhtusöök                     3,90 EUR
9.08.             07.30 -   9.00   hommikusöök             3,90 EUR

 1. Toidukeskuses on võimalik söömas käia ka pühapäeva lõuna ajal kella 16-ni.

  Toitlustamise tellimisel tuleb arvuliselt ära märkida sööjate arv etteantud vormi alusel. 

  Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
  Kontaktisik:
   Meelis Hüvato e-mail: 
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

   Tel  5273 874

 

 1. Majutusvõimalused:

  1. Põrandamajutus Võru Kreutzwaldi Koolis eelregistreerimisel oma magamisvarustusega 3.00 eurot öö.

   Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
   Kontaktisik: Meelis Hüvato, e-mail: 
   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

   Tel  5273 874

 

 1. Info muude majutusvõimaluste kohta http://www.voru.ee/et/turismiinfo

 1. Hotellimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad ja tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.

 

 1. Üldiselt

  1. Võistluste sekretariaat asub Võru Spordikeskuses

  2. Võistkondade esindajatele antakse kätte sportmängude materjalid 8. augustil kell 8.30 – 9.30 sekretariaadis.

  3. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab Võru Spordiveteranide Koondis koos suvemängude peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.

  4. Informatsiooni spordimängude kohta saab koduleheküljel  ja Ülle Rauk 56622576

  5. Täiendav info mängude kohta:
   ESL peasekretär Ain Sepp – telefon 58119342 

Võru Spordiveteranide Koondise  juhatuse aseesimees

Meelis Hüvato (peakohtunik) – telefon 5273 874

Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit

Võru Spordiveteranide Koondis

Võrumaa Spordiliit

Võru Vallavalitsus

Võru Linnavalitsus