Tartu Spordiveteranide Koondise aruande- valimiskoosolek 18.juunil 2021.a. algusega 18.00 TÜ kohvikus Gaudeamus

Üldkoosoleku päevakord:

1.Tartu Spordiveteranide koondise 2020.a. tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Tartu Spordiveteranide Koondise esimehe ja juhatuse liikmete valimine

3. Informatsioon ESL 54.suvemängude kohta 

Osalejatele kohvilaud. Registreeruda  sektsioonide esimeeste kaudu hiljemalt 14.juuniks. Liikmemaksu (7 eurot) saab tasuda ülekandega Tartu Spordiveteranide Koondise arvelduskontole nr EE082200001120072823  või sektsiooni esimehele kui ülekandega pole võimalik tasuda.

Tartu SVK juhatus