07.12
Johan Lõhmus
70

09.12
Kalle Peebo
65

20.12
Hillar Karm
75

 

Tartu SVK arveldusarve: Swedbank: 1120072823
Tartu SVK liikmemaks 5 eurot
Tartu SVK liikmeks astumise avalduse leiad siit