02.05
Jüri Seljodkin
80

05.05
Heino Käpp
90

10.05
Aksel Ojaste
90

20.05
Kaarel Kollo
50

31.05
Sirje Mäesalu
65

 

Tartu SVK arveldusarve: Swedbank: 1120072823
Tartu SVK liikmemaks 5 eurot
Tartu SVK liikmeks astumise avalduse leiad siit